Thiết lập hệ thống

Tính năng phần mềm

Hỗ trợ marketing

Tạo trang landing page

Khách hàng thân thiết

SEO

Email marketing

Google Analytics

Google Tag Manager

Facebook Pixel

Thông báo đẩy

Cộng tác viên bán hàng

Đại lý bán hàng

Tạo mã giảm giá

Tạo giá bán sỉ

Blogs

Link mua hàng

Phân tích báo cáo

Quản lý khách hàng

Flash Sale

Google Smart Shopping

Đa ngôn ngữ