Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

care-viral-mkt

Đăng Reel Facebook

Tính năng tự động đăng video reels lên các fanpage profile của tài khoản mà bạn quản lý. Hỗ trợ làm hệ thống kênh reels số lượng lớn Tại giao diện chính của phần mềm Chọn Viral Marketing -> Chọn Đăng Reel Facebook Để thực hiện đăng reel facebook tự động. Đầu tiên bạn cần

Xem tiếp »

Seeding bài viết

Tính năng tự động tương tác, seeding : thả cảm xúc, bình luận vào bài viết theo danh sách ID bài viết Tại giao diện chính lựa chọn Viral Marketing -> Chọn Seeding bài viết Cài đặt cấu hình seeding: số luồng chạy đồng thời, khoảng cách giữa 2 lần tương tác Điền danh sách

Xem tiếp »

Đăng bài nhóm theo ID

 Tính năng cho phép lấy bài viết của hội nhóm công khai bất kỳ đăng bài lên hội nhóm của tài khoản đã tham gia hoặc theo ID nhóm Ở giao diện chính lựa chọn tính năng Viral Marketing -> chọn Đăng bài nhóm theo ID Setup cấu hình đăng bài: Tùy chỉnh số

Xem tiếp »

Đăng bài nhóm

Tính năng cho phép đăng bài tự động vào hội nhóm đã tham gia của tài khoản vệ tinh hoặc đăng theo danh sách ID nhóm có sẵn . Giúp bạn viral sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu lên các hội nhóm khách hàng tiềm năng Tại giao diện chính của phần mềm lựa chọn

Xem tiếp »

Đăng bài cá nhân theo UID

Tính năng cho phép tự động lấy bài viết của một trang cá nhân theo UID để đăng lên tường của các tài khoản facebook vệ tinh Tại giao diện chính của phần mềm bạn chọn Viral Marketing -> Đăng bài cá nhân theo UID Setup cấu hình đăng bài trang cá nhân theo UID 

Xem tiếp »

Đăng bài cá nhân

Tính năng tự động đăng bài lên trang cá nhân của hệ thống tài khoản facebook vệ tinh có trên phần mềm Tại giao diện chính chọn Viral Marketing -> Đăng bài cá nhân Chọn nội dung cần đăng lên trang cá nhân  Tùy chỉnh thông số: số luồng chạy đồng thời, mỗi tài khoản

Xem tiếp »

Tham gia nhóm

Tính năng cho phép các tài khoản facebook vệ tinh tự động tham gia hội nhóm khách hàng tiềm năng theo danh sách ID Group Tại giao diện chính bạn lựa chọn Viral Marketing -> Chọn Tham gia nhóm Tuỳ chỉnh thông số: số luồng chạy đồng thời, mỗi tài khoản tham gia tối đa,

Xem tiếp »

Gửi tin nhắn cá nhân

Tính năng cho phép gửi tin nhắn marketing tự động tới tệp data UID khách hàng tiềm năng Tại giao diện chính bạn lựa chọn Viral Marketing -> Chọn Gửi tin nhắn cá nhân Lựa chọn Nội dung cần gửi tin nhắn Thiết lập các thông số về số luồng, số tin nhắn cần gửi

Xem tiếp »

Bình luận vào nhóm

Tính năng cho phép tự động bình luận vào hội nhóm theo danh sách ID Nhóm. Tương tự tính năng Bình luận vào trang cá nhân, bạn thay danh sách UID bằng danh sách ID Group muốn bình luận

Xem tiếp »

Bình luận trang cá nhân

Tính năng cho phép bạn tự động bình luận viral sản phẩm dịch vụ vào tường trang cá nhân khác theo danh sách UID Tại giao diện chính lựa chọn Viral Marketing -> Chọn Đồng ý – Huỷ kết bạn Lựa chọn nội dung cần bình luận.  Điều chỉnh số luồng chạy đồng thời, thời

Xem tiếp »