Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

care-tuong-tac-tk

Chạy tương tác nuôi tài khoản

Lựa chọn Tương tác tài khoản -> Chọn Kịch bản tương tác mà bạn muốn chạy Lựa chọn Danh mục tài khoản cần chạy -> Sau đó chọn Start để tiến hành tự động tương tác, nuôi nick

Xem tiếp »

Thêm và sửa kịch bản tương tác

Lựa chọn Tương tác tài khoản -> Thêm kịch bản -> Chọn các hành động mà bạn muốn hệ thống tài khoản của mình chạy. Sau đó bấm Lưu lại để hoàn tất thêm kịch bản tương tác Lưu ý: Không chạy quá nhiều hành động cùng một lúc, để hạn chế tình trạng khóa

Xem tiếp »