Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

care-quan-ly-noi-dung

Thêm nội dung

Nội dung trên phần mềm MKT Care có 2 định dạng Trạng thái: Dạng bài viết chỉ chứa nội dung Nội dung kèm ảnh: Dạng bài viết có nội dung và hình ảnh Tại giao diện Quản lý nội dung bạn chọn Thêm nội dung. Phụ thuộc vào nhu cầu bạn lựa chọn Trạng thái

Xem tiếp »

Thêm danh mục quản lý

Tại giao diện chính của phần mềm lựa chọn Quản lý nội dung sau đó chọn Thêm danh mục Điền tên danh mục cần thêm và chọn Biểu tượng dấu cộng để thêm mới danh mục quản lý nội dung

Xem tiếp »