Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

care-mo-tk-fb

Mở khoá mail

Tự động mở khoá email, thêm email khôi phục, thay thế email khôi phục, thay đổi mật khẩu email hàng loạt Chọn Mở khoá tài khoản -> Mở khoá Mail Tuỳ chọn các tính năng phù hợp với nhu cầu Chọn danh sách tài khoản chưa Email cần mở khoá Chọn Start để bắt đầu

Xem tiếp »

Mở Checkpoint 282

Tính năng cho phép tự động mở khóa Checkpoint 282 dạng update ảnh khuôn mặt từ đó giúp bạn tiết kiệm thời gian không còn phải thao tác thủ công bằng tay Lựa chọn tính năng Mở khoá tài khoản -> Mở checkpoint 282 Cấu hình mở khoá tài khoản: + API giải captcha: OMO

Xem tiếp »

Mở Checkpoint 956

Checkpoint 956 là một trong những dạng khóa tài khoản của Facebook, tùy theo mức độ vi phạm quy định của Facebook thì tài khoản sẽ bị khóa tạm thời hoặc vĩnh viễn. Dạng này thường sẽ mở được bằng việc người dùng xác thực tài khoản qua Email hoặc ngày sinh như vậy sẽ

Xem tiếp »