Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

care-huong-dan-thiet-lap

Cài đặt cấu hình đổi IP cho phần mềm MKT CARE

Để cài đặt cấu hình đổi IP cho phần mềm MKT Care, bạn vui lòng lựa chọn CÀI ĐẶT HỆ THỐNG tại giao diện phần mềm, sau đó chọn CẤU HÌNH IP, tại đây phần mềm MKT CARE cung cấp một số hình thức đổi ip như sau: Không đổi IP : dùng địa chỉ

Xem tiếp »

Cài đặt đường dẫn trình duyệt MKT BROWSER

Trước khi thao tác các tính năng phần mềm, bạn vui lòng thiết lập đường dẫn trình duyệt MKT Browser cho phần mềm MKT CARE Để thực hiện, tại giao diện chính của phần mềm MKT CARE, lựa chọn CÀI ĐẶT HỆ THỐNG Tiếp theo cửa sổ cài đặt hệ thống được bật lên. Bạn

Xem tiếp »