Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

care-cap-nhat-thong-tin

Bật tắt 2FA

Tại giao diện chính lựa chọn Cập nhật thông tin -> Chọn Bật tắt 2FA Thiết lập các hành động cần xoá phù hợp với nhu cầu Sau đó lựa chọn danh mục tài khoản cần bật tắt 2FA -> Chọn Start để bắt đầu chạy 

Xem tiếp »

Xóa thông tin

Tại giao diện chính lựa chọn Cập nhật thông tin -> Chọn Xoá thông tin Thiết lập các hành động cần xoá phù hợp với nhu cầu Sau đó lựa chọn danh mục tài khoản cần đổi thông tin -> Chọn Start để bắt đầu chạy đổi thông tin hàng loạt

Xem tiếp »

Cập nhật thông tin nâng cao

Tính năng cho phép thay đổi một số thông tin bảo mật của tài khoản Tại giao diện chính lựa chọn Cập nhật thông tin -> Chọn Cập nhật thông tin nâng cao Thiết lập các hành động thay đổi thông tin cho phù hợp Sau đó lựa chọn danh mục tài khoản cần đổi

Xem tiếp »

Cập nhật thông tin cơ bản

Tại giao diện chính lựa chọn Cập nhật thông tin -> Chọn Cập nhật thông tin cơ bản Thiết lập các hành động thay đổi thông tin cho phù hợp Sau đó lựa chọn danh mục tài khoản cần đổi thông tin -> Chọn Start để bắt đầu chạy đổi thông tin hàng loạt

Xem tiếp »