Giới thiệu chung

1.       GIỚI THIỆU CHUNG MKT Care là phần mềm quản lý tài khoản facebook KHÔNG GIỚI HẠN, nuôi tài khoản facebook như người dùng thật. Hỗ trợ người kinh doanh Online, bán hàng Online hiệu quả. Công cụ hỗ trợ xây dựng hệ thống kinh doanh online, bán hàng chuyên nghiệp trên […]

Mở khoá mail

Tự động mở khoá email, thêm email khôi phục, thay thế email khôi phục, thay đổi mật khẩu email hàng loạt Chọn Mở khoá tài khoản -> Mở khoá Mail Tuỳ chọn các tính năng phù hợp với nhu cầu Chọn danh sách tài khoản chưa Email cần mở khoá Chọn Start để bắt đầu […]

Mở Checkpoint 282

Tính năng cho phép tự động mở khóa Checkpoint 282 dạng update ảnh khuôn mặt từ đó giúp bạn tiết kiệm thời gian không còn phải thao tác thủ công bằng tay Lựa chọn tính năng Mở khoá tài khoản -> Mở checkpoint 282 Cấu hình mở khoá tài khoản: + API giải captcha: OMO […]

Mở Checkpoint 956

Checkpoint 956 là một trong những dạng khóa tài khoản của Facebook, tùy theo mức độ vi phạm quy định của Facebook thì tài khoản sẽ bị khóa tạm thời hoặc vĩnh viễn. Dạng này thường sẽ mở được bằng việc người dùng xác thực tài khoản qua Email hoặc ngày sinh như vậy sẽ […]

Bật tắt 2FA

Tại giao diện chính lựa chọn Cập nhật thông tin -> Chọn Bật tắt 2FA Thiết lập các hành động cần xoá phù hợp với nhu cầu Sau đó lựa chọn danh mục tài khoản cần bật tắt 2FA -> Chọn Start để bắt đầu chạy 

Xóa thông tin

Tại giao diện chính lựa chọn Cập nhật thông tin -> Chọn Xoá thông tin Thiết lập các hành động cần xoá phù hợp với nhu cầu Sau đó lựa chọn danh mục tài khoản cần đổi thông tin -> Chọn Start để bắt đầu chạy đổi thông tin hàng loạt

Cập nhật thông tin nâng cao

Tính năng cho phép thay đổi một số thông tin bảo mật của tài khoản Tại giao diện chính lựa chọn Cập nhật thông tin -> Chọn Cập nhật thông tin nâng cao Thiết lập các hành động thay đổi thông tin cho phù hợp Sau đó lựa chọn danh mục tài khoản cần đổi […]

Cập nhật thông tin cơ bản

Tại giao diện chính lựa chọn Cập nhật thông tin -> Chọn Cập nhật thông tin cơ bản Thiết lập các hành động thay đổi thông tin cho phù hợp Sau đó lựa chọn danh mục tài khoản cần đổi thông tin -> Chọn Start để bắt đầu chạy đổi thông tin hàng loạt

Đăng Reel Facebook

Tính năng tự động đăng video reels lên các fanpage profile của tài khoản mà bạn quản lý. Hỗ trợ làm hệ thống kênh reels số lượng lớn Tại giao diện chính của phần mềm Chọn Viral Marketing -> Chọn Đăng Reel Facebook Để thực hiện đăng reel facebook tự động. Đầu tiên bạn cần […]

Seeding bài viết

Tính năng tự động tương tác, seeding : thả cảm xúc, bình luận vào bài viết theo danh sách ID bài viết Tại giao diện chính lựa chọn Viral Marketing -> Chọn Seeding bài viết Cài đặt cấu hình seeding: số luồng chạy đồng thời, khoảng cách giữa 2 lần tương tác Điền danh sách […]