Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tại giao diện Quản lý tài khoản bạn lựa chọn Thêm tài khoản -> sau đó Paste(dán) định dạng tài khoản mà bạn có vào ô Dữ liệu tài khoản

  • Lựa chọn định dạng tài khoản trước khi lưu ( UID , Password, 2Fa, Email, Mật Khẩu Email, Email khôi phục, ….) Tùy vào file tài khoản bạn sở hữu, hãy thay đổi định dạng sao cho phù hợp
  • Lựa chọn Nhóm tài khoản cần lưu
  • Bấm Lưu tài khoản vào hệ thống để hoàn thành