Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tại giao diện chính của phần mềm lựa chọn Quản lý nội dung sau đó chọn Thêm danh mục

Điền tên danh mục cần thêm và chọn Biểu tượng dấu cộng để thêm mới danh mục quản lý nội dung