Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Danh mục quản lý tài khoản nhằm mục đích phân loại các tài khoản facebook phục vụ các công việc khác nhau, tùy vào nhu cầu và mục đích bạn có thể thêm nhiều danh mục tài khoản để quản lý các tài khoản facebook có trên phần mềm.

Tại giao diện Quản lý tài khoản bạn lựa chọn Thêm danh mục

Điền tên danh mục muốn thêm sau đó chọn Biểu tượng dấu cộng để thêm danh mục mới