Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tính năng cho phép các tài khoản facebook vệ tinh tự động tham gia hội nhóm khách hàng tiềm năng theo danh sách ID Group

Tại giao diện chính bạn lựa chọn Viral Marketing -> Chọn Tham gia nhóm

  • Tuỳ chỉnh thông số: số luồng chạy đồng thời, mỗi tài khoản tham gia tối đa, khoảng cách giữa 2 lần tham gia, … phù hợp

  • Điền danh sách ID Group cần tham gia (Có thể sử dụng MKT Data để quét danh sách ID Group)
    Nhập câu trả lời tự động khi tham gia Group

  • Chọn danh mục tài khoản cần tham gia nhóm -> bấm Start để bắt đầu