Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tự động mở khoá email, thêm email khôi phục, thay thế email khôi phục, thay đổi mật khẩu email hàng loạt

Chọn Mở khoá tài khoản -> Mở khoá Mail

  • Tuỳ chọn các tính năng phù hợp với nhu cầu
  • Chọn danh sách tài khoản chưa Email cần mở khoá
  • Chọn Start để bắt đầu mở khoá