Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tính năng cho phép tự động mở khóa Checkpoint 282 dạng update ảnh khuôn mặt từ đó giúp bạn tiết kiệm thời gian không còn phải thao tác thủ công bằng tay

Lựa chọn tính năng Mở khoá tài khoản -> Mở checkpoint 282

  • Cấu hình mở khoá tài khoản:
    + API giải captcha: OMO Captcha, 1st Captcha, 2 Captcha,..
    + API thuê sim số : Yuenaka.com, ironSim, 2ndline.io, ….
  • Chọn danh mục chứa tài khoản cần chạ
  • Sau đó chọn Start để bắt đầu mở khoá 282 tài khoản