Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tính năng cho phép tự động kết bạn, theo dõi bạn bè theo danh sách UID. Giúp bạn định hình tệp khách hàng cho các tài khoản facebook vệ tinh của mình

Tại giao diện chính lựa chọn Viral Marketing -> Chọn Kết bạn – Theo dõi bạn bè

  • Điều chỉnh số luồng, khoảng cách giữa hai lần tương tác phù hợp
  • Điều chỉnh số lượng Mỗi tài khoản kết bạn – theo dõi tối đa phù hợp
  • Nhập danh sách UID khách hàng tiềm năng mà bạn muốn kết bạn hoặc theo dõi
  • Lựa chọn tính năng Kết bạn hoặc Theo dõi bạn bè theo nhu cầu 

Sau khi tùy chỉnh các thông số phù hợp -> Lựa chọn danh mục chứa tài khoản cần chạy -> chọn Start để bắt đầu chia sẻ bài viết