Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tính năng cho phép gửi tin nhắn marketing tự động tới tệp data UID khách hàng tiềm năng

Tại giao diện chính bạn lựa chọn Viral Marketing -> Chọn Gửi tin nhắn cá nhân

  • Lựa chọn Nội dung cần gửi tin nhắn

  • Thiết lập các thông số về số luồng, số tin nhắn cần gửi phù hợp

  • Lựa chọn Nhóm chứa tài khoản cần chạy -> chọn Start để bắt đầu