Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tính năng tự động đăng video reels lên các fanpage profile của tài khoản mà bạn quản lý. Hỗ trợ làm hệ thống kênh reels số lượng lớn

Tại giao diện chính của phần mềm Chọn Viral Marketing -> Chọn Đăng Reel Facebook

Để thực hiện đăng reel facebook tự động. Đầu tiên bạn cần quét danh sách PageProfile của các tài khoản Facebook vệ tinh

  • Chọn danh sách tài khoản cần quét 
  • Tích chọn Quét danh sách Profile của tài khoản
  • Setup số luồng chạy đồng thời và các thông số liên quan
  • Sau đó chọn Start để bắt đầu quét danh sách PageProfile

Sau khi thực hiện quét danh sách Page Profile của tài khoản thành công, lúc này bạn đã có thể tiến hành đăng Reels lên hệ thống page tự động.

  • Cấu hình đăng Reel với các thông số cho phù hợp
  • Chọn video cần đăng (Có thể sử dụng MKT Viral để tài và chỉnh sửa hàng loạt tự động)
  • Tiếp theo chọn danh sách tài khoản cần chạy -> Chọn Load PageFile để lựa chọn các hội nhóm cần đăng
  • Sau đó chọn Start để bắt đầu đăng Reels tự động