Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tính năng cho phép đăng bài tự động vào hội nhóm đã tham gia của tài khoản vệ tinh hoặc đăng theo danh sách ID nhóm có sẵn . Giúp bạn viral sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu lên các hội nhóm khách hàng tiềm năng

Tại giao diện chính của phần mềm lựa chọn Viral Marketing -> Đăng bài nhóm

Setup cấu hình đăng bài nhóm

  • Lựa chọn nội dung (Bài viết) cần đăng
  • Setup thông số cấu hình chạy
  • Lựa chọn hình thức đăng bài theo ID nhóm hoặc Đăng theo nhóm đã tham gia của tài khoản
  • Tuỳ chọn nâng cao: đăng trùng nhóm, đăng trùng bài viết, tự động tham gia nhóm khi chưa tham gia, ….
  • Load danh mục tài khoản cần chạy -> Chọn Start để bắt đầu