Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Mặc định, file tải về sẽ nằm ở mục Download trên máy tính của bạn. Tại đây Copy file vừa tải vào thư mục mà bạn muốn lưu trữ.
– Sau đó giải nén tệp vừa tải bạn sẽ được thư mục MKT CARE.

 

 

 

 

 

 

 

 

– Mở thư mục MKT CARE lên và chạy MKT CARE