Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Trước khi thao tác các tính năng phần mềm, bạn vui lòng thiết lập đường dẫn trình duyệt MKT Browser cho phần mềm MKT CARE

Để thực hiện, tại giao diện chính của phần mềm MKT CARE, lựa chọn CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

Tiếp theo cửa sổ cài đặt hệ thống được bật lên. Bạn vui lòng chọn CẤU HÌNH CHUNG, click BIỂU TƯỢNG DẤU CỘNG, sau đó lựa chọn tới trình duyệt MKT Browser sau đó chọn LƯU LẠI để hoàn tất cấu hình trình duyệt

Lưu ý: Mặc định trong file cài đặt phần mềm MKT Care đã chứa trình duyệt MKT Browser, bạn vui lòng trỏ đúng tới trình duyệt có trong thư mục gốc MKT Care