Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Để cài đặt cấu hình đổi IP cho phần mềm MKT Care, bạn vui lòng lựa chọn CÀI ĐẶT HỆ THỐNG tại giao diện phần mềm, sau đó chọn CẤU HÌNH IP, tại đây phần mềm MKT CARE cung cấp một số hình thức đổi ip như sau:

  • Không đổi IP : dùng địa chỉ IP mặc định của máy tính, tất cả tài khoản chạy dung một IP của máy tính
  • Đổi IP bằng Dcom: sử dụng Dcom 4G để đổi IP cho các tài khoản trên phần mềm
  • Đổi IP bằng Proxy V6 Rotating: sử dụng API của bên dịch vụ cung cấp proxy xoay
  • Đổi IP bằng Tinsoft Proxy: sử dụng API của bên dịch vụ cung cấp proxy xoay
  • Đổi IP bằng TM Proxy: sử dụng API của bên dịch vụ cung cấp proxy xoay

Tùy thuộc vào số lượng tài khoản, và nhu cầu sử dụng, bạn có thể lựa chọn các hình thức đổi IP tương ứng.