Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Phần mềm MKT luôn liên tục update sản phẩm để phù hợp với thay đổi của nền tảng và những nhu cầu của khách hàng. 

Để cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm MKT Care. truy cập trang tải phần mềm của Phần mềm MKT theo đường dẫn: https://phanmemmkt.vn/tai-phan-mem-mkt-2 bằng trình duyệt Chrome, Edge, CocCoc, … Tại đây bạn tìm đến Phần mềm nuôi nick số lượng lớn – MKT Care và chọn Tải bản update

  • Copy file update vào thư mục MKT CARE (thư mục chính của phần mềm). Sau đó giải nén bạn sẽ được bản mới nhất của phần mềm