Kết quả khác...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tính năng cho phép tự động bình luận vào hội nhóm theo danh sách ID Nhóm. Tương tự tính năng Bình luận vào trang cá nhân, bạn thay danh sách UID bằng danh sách ID Group muốn bình luận